Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Vítejte na stránkách Střední školy, Rokycany, Jeřabinová 96/III


Aktuální informace

Dny otevřených dveří pro školní rok 2016/2017

SŠ Rokycany, Jeřabinová 96,
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb, Mládežníků 228
Domov mládeže, Františka Kotyzy 1026

Pondělí 23.11.2016 od 8.00 do 14.00 hod. Exkurze partnerských ZŠ
Úterý 24.11.2016 od 8.00 do 14.00 hod. Exkurze partnerských ZŠ
Středa 25.11.2016 od 8.00 do 14.00 hod. Exkurze partnerských ZŠ
Čtvrtek 26.11.2016 od 8.00 do 14.00 hod. -
Pátek 27.11.2016 od 8.00 do 17.00 hod. -
Sobota 28.11.2016 od 8.00 do 11.00 hod. -
       
Čtvrtek 28.1.2017 od 12.00 do 17.00 hod. -

Prohlídka školy a dílen pro odborný výcvik s možností vyzkoušet si pracovní dovednosti.

Srdečně zveme všechny zájemce.

Zahájení školního roku 2016/17

Zahájení školního roku 2016/17 se zúčastnila kromě vedení SŠ i paní JUDr. Zdeňka Lišková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast investic, majetku a Centrálního nákupu.

     

Naše škola se umístila

Krajský úřad udělil diplom naší SŠ za 3. místo v kategorii střední odborná učiliště v soutěži „O nejúspěšnější školu v soutěžích ve školním roce 2015/2016“. Poděkování patří všem zúčastněným žákům a pedagogům, kteří žáky pečlivě připravovali.

Termíny opravných maturitních a  závěrečných zkoušek ve školním roce 2016/2017

A) Termín opravné maturitní zkoušky, termín náhradní maturitní zkoušky v měsíci září 2016, maturitní zkouška v měsíci září 2016

praktická zkouška – odborný výcvik  13.9.2016
praktická zkouška z odborných předmětů 12.9.2016
ústní zkouška – společná část 14.9 - 16.9.2016 
blok didaktických testů a písemných prací společné části  1.9. - 7.9.2016

B) Termín opravné zkoušky, termín náhradní zkoušky v měsíci září 2016, závěrečná zkouška v měsíci září 2016

písemná zkouška  5.9.2016
praktická zkouška  6.9. - 8. 9. 2016
ústní zkouška 9.9.2016

C) Termín opravné zkoušky, termín náhradní zkoušky v měsíci prosinec 2016

písemná zkouška  5.12.2016
praktická zkouška  6.12. - 8.12. 2016
ústní zkouška  9.12.2016

Další informace viz příkaz ředitelky č. 107/2016

Spolupráce s firmou WORKPRESS AVIATION

Naše škola navázala spolupráci s další strojařskou firmou WORKPRESS AVIATION, která je českým výrobcem komponentů do letadel. 19.května 2016 si třídy S2 a AOZ3 prohlédly výrobu s možností konání praxí, brigád a posléze i možností trvalého zaměstnání. Firma sídlí na Borských polích, více informací na www.workpressaviation.com.

Stop drogám před školou

SŠ, Rokycany, Jeřabinová 96/III se zapojila do projektu "Stop drogám před školou".

____________________________________________________________________________

Oznámení : 

Na základě usnesení  zastupitelstva Plzeňského kraje  došlo dne 1.7.2014 ke sloučení Středního odborného učiliště lesnického a zemědělského, Mládežníků 228, PSČ 337 01 se Střední školou, Rokycany, Jeřabinová 96, PSČ 337 01. Veškerá práva a závazky od 1.7.2014 přešla na Střední školu, Rokycany. Žáci SOU lesnického a zemědělského, Rokycany, kteří ukončili vzdělávání v dřívějších letech si potvrzení o studiu a další dokumentaci mohou vyžádat ve Státním okresním archivu Rokycany, Jeřabinová 1043, Rokycany.

Hledat

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor